donderdag 1 juni 2017

Welkom op de website over de wegenwerken aan de N13 in Olen en Geel. Hier verneem je alles wat je moet weten als (buurt)bewoner, voorbijganger of gebruiker van de Geelseweg in Olen en de Herentalseweg in Geel.

Laatste update: 

(23/06/2017)

Groen licht voor werken N13
De administratieve procedure voor het vernieuwingsproject van de N13 is rond. Voor het bouwverlof vindt nog een overleg plaats met de aannemer, waaruit duidelijk zal worden wanneer en met welke activiteiten gestart zal worden. Meer details over de planning en timing van de werken volgen zo snel mogelijk.

Tip: Schrijf je in op de nieuwsbrief om meteen op de hoogte te zijn.
____________________________________________________

(01/06/2017)

Aanbestedingsprocedure lopende

De administratieve procedure is nog steeds lopende en zal normalerwijze uiterlijk half juni afgerond zijn. Er werden enkele bijkomende verantwoordingen gevraagd, die intussen werden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De aanbestedingsprocedure zal enkele weken voor het bouwverlof afgerond wordenNa overleg met de aannemer zouden de werken dus mogelijk van start kunnen gaan net na het bouwverlof. In eerste instantie zal de aannemer beginnen met het rooien van de bomen langs de N13. Aansluitend volgen de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken.

____________________________________________________

(24/04/2017)

Hoofdwerken aan Geelseweg later van start
Het verkeer kan nog iets langer in beide richtingen over de Geelseweg blijven rijden. Normaal zou de gewestweg vanaf 2 mei in de rijrichting van Geel afgesloten worden, maar dit zal pas later gebeuren. De werken kunnen pas starten als de noodzakelijke procedures bij de Vlaamse overheid zijn afgerond.

Tot eind 2018 krijgt de N13 in Olen en Geel een grondige opknapbeurt. De N13 is in Olen beter bekend als de Geelseweg, in Geel heet deze de Herentalseweg. Deze gewestweg begint in Geel-Punt aan het kruispunt met de Antwerpseweg en eindigt aan Prima-Lux in Herentals, al eindigt dit project aan de grens van Olen en Herentals.

Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten in Olen en Geel komt er onder meer riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd. Ook worden de veelal zieke bomen vervangen door nieuwe exemplaren.

Uitstel, geen afstel
In het najaar startten de nutsmaatschappijen al met voorbereidingswerken in de bermen. Aanvankelijk zou het verkeer al begin dit jaar grote hinder van het vernieuwingsproject ondervinden maar door een aangepaste planning werd de heraanleg van de hoofdweg tweemaal opgeschoven.

Alvorens de graafmachines daadwerkelijk aan de slag kunnen, moet de Vlaamse overheid de administratieve procedure volledig doorlopen hebben. Deze procedure is zo goed als afgerond maar de geplande start begin mei zal wel opgeschoven worden. Afhankelijk van de procedure kan de schop ten vroegste in de tweede helft van juni in de grond. We houden jou op de hoogte van zodra de definitieve startdatum vastligt.

Blijf op de hoogte
Wil je zo snel mogelijk weten wanneer de hoofdwerken daadwerkelijk van start gaan? Hou dan de website www.slimdoorolen.be in de gaten. Je kan je daar trouwens inschrijven op de nieuwsbrief over de N13 zodat je meteen een bericht in je mailbox ontvangt als er meer nieuws is (over de startdatum).

Zodra de heraanleg van de N13 start, kan het verkeer enkel nog in de richting van Geel en Olen naar Herentals rijden. Het verkeer dat uit Herentals of Olen komt en naar Geel wil rijden, zal de E313 moeten gebruiken.
___________________________________________________________

(24/03/2017)

Infopanelen geplaatst
Om alle gebruikers van de N13 te informeren over de werken en over het bestaan van deze website, staan er nu langs de gewestweg informatiepanelen. Heb jij ze al opgemerkt?
___________________________________________________________

(09/02/2017)

Hinder als zelfstandige?
Ondervind je als zelfstandige hinder van de openbare werken omdat die werken de toegang tot jouw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken? Dan kan je een attest hinder openbare werken aanvragen.

Je hebt dit attest nodig voor het aanvragen van andere steunmaatregelen (inkomenscompensatievergoeding, rentetoelage).Voorwaarden
Je kan een attest aanvragen wanneer de werken gedurende ten minste 7 achtereenvolgende kalenderdagen minstens één van de hierna volgende gevallen tot gevolg hebben:

  • er kan geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen in de straat waarin de onderneming ligt gebruikt worden;
  • er kan geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond enige toegang tot de onderneming gebruikt worden;
  • een toegangsweg tot de onderneming wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
  • de toegang voor voetgangers tot de onderneming is onmogelijk.

Meer info: www.vlaio.be

___________________________________________________________

(07/02/2017) 

Pas ten vroegste vanaf 2 mei eenrichtingsverkeer op N13

De werken aan de Geelseweg in Olen en de Herentalseweg in Geel, die samen de N13 vormen, gaan nog wat langer door zonder hinder voor het verkeer. Het eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals zal nu pas ten vroegste ingaan op 2 mei, in plaats van op 1 maart. Concreet zal je dus nog minstens twee maanden langer in beide richtingen over de N13 kunnen rijden.

Eerder was de start van het eenrichtingsverkeer al eens opgeschoven van januari naar maart, door een wijziging in de planning bij Pidpa. Nu is beslist om de bomen langs de N13 pas later te laten rooien. Er wordt dus geen afzonderlijke (kap)vergunning aangevraagd. Eens de hoofdaannemer de algemene bouwvergunning op zak heeft, kan hij de bouw- en rooiwerken immers gelijktijdig uitvoeren. Resultaat: de N13 kan langer benut worden.

Aan de duur van het project verandert dit niets. De N13 zou eind 2018 helemaal vernieuwd moeten zijn dankzij een comfortabel wegdek, veilige fietspaden en een gloednieuw rioleringssysteem. Daarnaast worden gezonde bomen aangeplant. Nu zijn veel bomen langs het traject ziek. Ook verminderen opduikende boomwortels de verkeersveiligheid.


Waarom moet ik hier komen kijken?

Deze website kan je helpen. Door je hier regelmatig te informeren, blijf je op de hoogte van de laatste evoluties en vermijd je onverwachte gebeurtenissen. Gebruikers van deze website zullen dus slimmer op weg kunnen, extra stress vermijden en altijd als eerste op de hoogte zijn.

Via de linken bovenaan deze pagina kan je nu al veel te weten komen over de timing, de fasering, de omleidingen en allerlei praktische info. Ook links bovenaan deze pagina, onder de foto, vind je interessante linken. Heb je nog geen antwoord gekregen? Bel het contactcenter tijdens de openingsuren.