Omleiding


Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de N13 zullen geruime tijd hinder ondervinden.

Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Het volledige project duurt tot het voorjaar van 2019, maar dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen hebben. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda. Ook aan de vele weggebruikers is gedacht. Daarom gebeuren de werken in fasen met aandacht voor de bereikbaarheid van alle zes zones.


Twee omleidingen
In zone 1, 2 3 en 4 is één rijstrook van de N13 afgesloten. Het verkeer kan in deze zones enkel nog vanuit Geel/Olen in de richting van Herentals over de N13.

Gebruik je de gewestweg (ook) in de omgekeerde richting, vanuit Herentals richting Geel? Dan zal jouw vaste rijroute minstens een jaar lang via een omleiding verlopen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat.

Enkel het bestemmingsverkeer in de omgeving van de werkzone maakt gebruik van de lokale wegen.

Concreet:
  • Vanuit Geel richting Herentals zal je de komende maanden over het volledige traject van de N13 kunnen blijven rijden.
  • Het lokaal verkeer richting Geel kan NIET langer over de N13 in zone 1, 2, 3, en 4 rijden.
  • Het doorgaand verkeer vanuit Herentals richting Geel moet een omleiding via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat volgen.
  • De straten in de omgeving en de kruispunten op de N13 blijven op enkele uitzonderingen na bereikbaar voor lokaal verkeer (zie "nieuws" voor de meest recente info).
Klik op de kaart voor een vergroting.


Fietsers
In zone 4 is er momenteel geen doorgang voor fietsers. Het fietspad wordt langs beide zijden van de N13 opgebroken. Ter plaatse is een omleiding voorzien. Voor het autoverkeer verandert er in deze zone niets en blijft er nog steeds éénrichtingsverkeer mogelijk richting Herentals.

In zone 5 (Sint-Sebastiaanstraat/Gerheiden - grens met Herentals) wordt het fietspad terug opengesteld vanaf donderdag 8 maart.


Eenrichtingsverkeer of afgesloten?
  • Op het moment dat Aquafin (aanleg riolering) werken in een bepaalde zone uitvoert, wordt een halve rijweg afgesloten en geldt in de werkzone eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals. Het doorgaand verkeer van Herentals naar Geel moet dan een omleiding volgen.
  • Van zodra het Agentschap Wegen en Verkeer start met het structureel onderhoud van de weg wordt de werkzone volledig afgesloten en dient alle verkeer de voorziene omleiding(en) te volgen.