Omleiding

Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de N13 zullen geruime tijd hinder ondervinden.

Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Het volledige project duurt tot het voorjaar van 2019, maar dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen
hebben. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda. Ook aan de vele weggebruikers is gedacht. Daarom gebeuren de werken in tien fasen met aandacht voor de bereikbaarheid van alle zes zones.

Twee omleidingen

Vanaf woensdag 16 augustus wordt in de zone tussen de grens met Herentals en Gerheiden (zone 5) één rijstrook van de N13 afgeslotenHet verkeer kan dan enkel nog vanuit Geel in de richting van Herentals over de N13.

Gebruik je de gewestweg (ook) in de omgekeerde richting, vanuit Herentals richting Geel? Dan zal jouw vaste rijroute minstens een jaar lang via een omleiding verlopen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat
Enkel het bestemmingsverkeer in de omgeving van de werkzone maakt gebruik van de lokale wegen.
 
Concreet: 
 • Vanuit Geel richting Herentals zal je de komende maanden over het volledige traject van de N13 kunnen blijven rijden. 
 • Het verkeer vanuit Herentals richting Geel zal vanaf woensdag 16 augustus 2017 NIET langer over de N13 in zone 5 kunnen rijden.
 • Het doorgaand verkeer vanuit Herentals richting Geel zal vanaf woensdag 16 augustus 2017 een omleiding via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat dienen te volgen.
 • De straten in de omgeving en de kruispunten op de N13 blijven steeds bereikbaar voor lokaal verkeer.

Kik op de kaart voor een vergroting.


De omleidingen gelden vanaf 16 augustus.
 

Fietsers
 
Voor fietsers blijft de doorgang in zowel richting Herentals als richting Geel mogelijk. Zij kunnen de werken veilig passeren via een dubbelrichtingsfietspad.
 
Wat met de kruispunten?
 
De straten in de omgeving en de kruispunten op de Geelseweg blijven bijna de volledige periode (tot eind 2017) toegankelijk voor het lokaal verkeer (uitgezonderd Kanaalstraat en Sint-Sebastiaanstraat). Hieronder vind je per kruispunt een overzicht van de mogelijke hinder. Hou er rekening mee dat de timing afhankelijk is van het verloop van de werken. De pijlen op het plan hieronder geven aan in welke richting de werken vorderen.
 
 

 • Kruispunt 1: Gerheze - Geelseweg - P. Van Lommelstraat
Hinder? Geen doorgang tot N13 voor plaatselijk verkeer komende uit de P. Van Lommelstraat. Vermoedelijke duur: 1 dag. Omleiding via kruispunt 2.
 • Kruispunt 2: Geelseweg - P. Van Lommelstraat
Hinder? Geen doorgang tot N13 voor plaatselijk verkeer komende uit de P. Van Lommelstraat. Vermoedelijke duur: 1 dag. Omleiding via kruispunt 1.
 • Kruispunt 3: Doffen - Geelseweg - Kanaalstraat
Hinder? Geen toegang voor doorgaand verkeer in de Kanaalstraat vanaf 16 augustus tot midden oktober. Eind november - begin december voorziet drinkwatermaatschappij Pidpa ter hoogte van het kruispunt gedurende 2 weken nog bijkomende werken.
 • Kruispunt 4: Gerheiden - Geelseweg - Sint-Sebastiaanstraat
Hinder? Geen toegang voor doorgaand verkeer in de Sint-Sebastiaanstraat (zone tussen Geelseweg en Kanaalstraat) vanaf 22 augustus tot eind oktober.
 • Kruispunt 5: Geelsweg - Missestraat
Hinder? Geen doorgang tot N13 voor plaatselijk verkeer komende uit de Missestraat. Vermoedelijke duur: 1 dag. Pidpa maakt met de bewoners nog afspraken i.v.m. de bereikbaarheid van hun woning.
 • Kruispunt 6: Geelseweg - Neerbuul - Oevelseweg
Hinder? Geen hinder. De aanpassingswerken door Pidpa zijn hier reeds uitgevoerd.

 
 
Eenrichtingsverkeer of afgesloten?

 • Op het moment dat Aquafin (aanleg riolering) werken in een bepaalde zone uitvoert, wordt een halve rijweg afgesloten en geldt in de werkzone eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals. Het doorgaand verkeer van Herentals naar Geel moet dan een omleiding volgen.
 • Van zodra het Agentschap Wegen en Verkeer start met het structureel onderhoud van de weg wordt de werkzone volledig afgesloten en dient alle verkeer de voorziene omleiding(en) te volgen