Omleiding


Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de N13 zullen geruime tijd hinder ondervinden.

Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Het volledige project duurt tot het voorjaar van 2019, maar dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen hebben. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda. Ook aan de vele weggebruikers is gedacht. Daarom gebeuren de werken in fasen met aandacht voor de bereikbaarheid van alle zes zones.


Twee omleidingen
In zone 2 en 3 tussen Neerbuul en de Tweemolenstraat (= de straat van de autokeuring / rijschool) en zone 4 + 5 tussen Oevelseweg en Gerheze is één rijstrook van de N13 afgesloten. Het verkeer kan in deze zones enkel nog vanuit Geel/Olen in de richting van Herentals over de N13.

Gebruik je de gewestweg (ook) in de omgekeerde richting, vanuit Herentals richting Geel? Dan zal jouw vaste rijroute minstens een jaar lang via een omleiding verlopen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat.

Enkel het bestemmingsverkeer in de omgeving van de werkzone maakt gebruik van de lokale wegen.

Concreet:
  • Vanuit Geel richting Herentals zal je de komende maanden over het volledige traject van de N13 kunnen blijven rijden.
  • Het lokaal verkeer richting Geel kan NIET langer over de N13 in zone 2, 3, 4 en 5 rijden.
  • Het doorgaand verkeer vanuit Herentals richting Geel moet een omleiding via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat volgen.
  • De straten in de omgeving en de kruispunten op de N13 blijven op enkele uitzonderingen na (zie verder) bereikbaar voor lokaal verkeer.
Klik op de kaart voor een vergroting.


Fietsers
In zone 4 (vanaf 4/12)  en 5 is er momenteel geen doorgang voor fietsers. Het fietspad wordt langs beide zijden van de N13 opgebroken. Voor het autoverkeer verandert er in deze zone niets en blijft er nog steeds éénrichtingsverkeer mogelijk richting Herentals.

Samengevat: Ben je fietser en fiets je normaal langs de Geelseweg tussen Gerheze en de Oevelseweg? Volg dan de omleiding via Oevelseweg > Schietboom > Hoefsmidstraat > kruispunt Gerheiden - Sint-Sebastiaanstraat > Sint-Sebastiaanstraat > jaagpad. De omleidingsroute ziet er als volgt uit:
 


Vanaf maandag 4/12 moeten fietsers in zowel zone 5 als 4 een omleidingsroute volgen.Wat met de kruispunten?

De straten in de omgeving en de kruispunten op de Geelseweg blijven bijna de volledige periode (tot eind 2017) toegankelijk voor het lokaal verkeer (uitgezonderd Kanaalstraat, Sint-Sebastiaanstraat en Neerbuul). Hieronder vind je per kruispunt een overzicht van de mogelijke hinder. Hou er rekening mee dat de timing afhankelijk is van het verloop van de werken.
Klik op de kaart voor een vergroting.Kruispunt 1: Gerheze - Geelseweg - P. Van Lommelstraat
Hinder? Geen.
Let wel: Vanaf dinsdag 31/10 wordt het kruispunt Sluizenweg - P. Van Lommelstraat afgesloten met betonblokken omwille van het toenemend sluipverkeer in Gerheze, Draaivennen en de tussenliggende straten. Het einde van deze maatregel volgt vermoedelijk na het openstellen van Doffen (+/- eind november).

Kruispunt 2: Geelseweg - P. Van Lommelstraat
Hinder? Geen.

Kruispunt 3: Doffen - Geelseweg - Kanaalstraat
Hinder?
  • Kanaalstraat: geen toegang voor doorgaand verkeer vanaf 16 augustus tot midden oktober.
  • Doffen: afgesloten tot eind november als gevolg van de rioleringswerken in zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden) langs beide zijden van de Geelsweg op het fietspad.

Kruispunt 4: Gerheiden - Geelseweg - Sint-Sebastiaanstraat
Hinder? Geen toegang voor doorgaand verkeer in de Sint-Sebastiaanstraat (zone tussen Geelseweg en Kanaalstraat) vanaf 22 augustus tot eind oktober.

Kruispunt 5: Geelseweg - Missestraat
Hinder? Geen. Over de start van de rioleringswerken in de Missestraat volgt weldra meer info.

Kruispunt 6: Geelseweg - Neerbuul - Oevelseweg
Hinder? Geen. Het kruispunt Neerbuul-Geelseweg werd op 27/10 terug opengesteld voor het verkeer. 


Eenrichtingsverkeer of afgesloten?
  • Op het moment dat Aquafin (aanleg riolering) werken in een bepaalde zone uitvoert, wordt een halve rijweg afgesloten en geldt in de werkzone eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals. Het doorgaand verkeer van Herentals naar Geel moet dan een omleiding volgen.
  • Van zodra het Agentschap Wegen en Verkeer start met het structureel onderhoud van de weg wordt de werkzone volledig afgesloten en dient alle verkeer de voorziene omleiding(en) te volgen.