Omleiding

Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de N13 zullen geruime tijd hinder ondervinden.

Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Het volledige project duurt tot het voorjaar van 2019, maar dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen
hebben. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda. Ook aan de vele weggebruikers is gedacht. Daarom gebeuren de werken in fasen met aandacht voor de bereikbaarheid van alle zes zones.

Twee omleidingen

Vanaf woensdag 16 augustus wordt in de zone tussen de grens met Herentals en Gerheiden (zone 5) één rijstrook van de N13 afgeslotenHet verkeer kan dan enkel nog vanuit Geel in de richting van Herentals over de N13.

Gebruik je de gewestweg (ook) in de omgekeerde richting, vanuit Herentals richting Geel? Dan zal jouw vaste rijroute minstens een jaar lang via een omleiding verlopen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat
Enkel het bestemmingsverkeer in de omgeving van de werkzone maakt gebruik van de lokale wegen.
Concreet: 
 • Vanuit Geel richting Herentals zal je de komende maanden over het volledige traject van de N13 kunnen blijven rijden. 
 • Het verkeer vanuit Herentals richting Geel zal vanaf woensdag 16 augustus 2017 NIET langer over de N13 in zone 5 kunnen rijden.
 • Het doorgaand verkeer vanuit Herentals richting Geel zal vanaf woensdag 16 augustus 2017 een omleiding via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat dienen te volgen.
 • De straten in de omgeving en de kruispunten op de N13 blijven steeds bereikbaar voor lokaal verkeer.

Kik op de kaart voor een vergroting.


De omleidingen gelden vanaf 16 augustus.


Fietsers

Fietsers kunnen in zone 4 en 5 enkel gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad aan de noordkant (oneven huisnummers). In zone 1,2 en 3 kunnen fietsers de fietspaden langs beide kanten van de weg gebruiken. 

Wat met de kruispunten?

De straten in de omgeving en de kruispunten op de Geelseweg blijven bijna de volledige periode (tot eind 2017) toegankelijk voor het lokaal verkeer (uitgezonderd Kanaalstraat en Sint-Sebastiaanstraat). Hieronder vind je per kruispunt een overzicht van de mogelijke hinder. Hou er rekening mee dat de timing afhankelijk is van het verloop van de werken. De pijlen op het plan hieronder geven aan in welke richting de werken vorderen.


De pijlen wijzen de richting van de werken aan, waarheen
deze opschuiven. Niet de rijrichting.

Kruispunt 1: Gerheze - Geelseweg - P. Van Lommelstraat
 • Hinder? Geen doorgang tot N13 voor plaatselijk verkeer komende uit de P. Van Lommelstraat.
 • Vermoedelijke duur: 1 dag. Omleiding via kruispunt 2.
Kruispunt 2: Geelseweg - P. Van Lommelstraat
 • Hinder? Geen doorgang tot N13 voor plaatselijk verkeer komende uit de P. Van Lommelstraat.
 • Vermoedelijke duur: 1 dag. Omleiding via kruispunt 1.
Kruispunt 3: Doffen - Geelseweg - Kanaalstraat
 • Hinder? Geen toegang voor doorgaand verkeer in de Kanaalstraat vanaf 16 augustus tot midden oktober.
Kruispunt 4: Gerheiden - Geelseweg - Sint-Sebastiaanstraat
 • Hinder?
  • Geen toegang voor doorgaand verkeer in de Sint-Sebastiaanstraat (zone tussen Geelseweg en Kanaalstraat) vanaf 22 augustus tot eind oktober.
  • Vanaf dinsdag 19 september tot zondag 24 september wordt het kruispunt Gerheiden-Geelseweg afgesloten voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien. Het verkeer op de Geelseweg komende van Geel richting Herentals wordt niet gehinderd (maar kan tijdens de werken dus niet meer afslaan richting Gerheiden, noch vanaf Gerheiden richting Geelseweg rijden).
Kruispunt 5: Geelseweg - Missestraat
 • Hinder? Geen doorgang tot N13 voor plaatselijk verkeer komende uit de Missestraat.
 • Vermoedelijke duur: 1 dag. Pidpa maakt met de bewoners nog afspraken i.v.m. de bereikbaarheid van hun woning.

Kruispunt 6: Geelseweg - Neerbuul - Oevelseweg
 • Hinder? Vanaf 20 september wordt het kruispunt Neerbuul-Geelseweg afgesloten voor het verkeer. Het verkeer komende uit Neerbuul wordt via de Puntstraat (zijde Geel) omgeleid richting de Geelseweg. Ook fietsers moeten de omleiding volgen. Het kruispunt blijft +/- 4  weken afgesloten. Het verkeer op de Geelseweg komende van Geel richting Herentals wordt niet gehinderd. Ook de toegang via en naar de Oevelseweg blijft gewoon open. Je kan vanuit de Oevelseweg zowel richting Herentals als richting Geel de Geelseweg oprijden.

Eenrichtingsverkeer of afgesloten?

 • Op het moment dat Aquafin (aanleg riolering) werken in een bepaalde zone uitvoert, wordt een halve rijweg afgesloten en geldt in de werkzone eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals. Het doorgaand verkeer van Herentals naar Geel moet dan een omleiding volgen.
 • Van zodra het Agentschap Wegen en Verkeer start met het structureel onderhoud van de weg wordt de werkzone volledig afgesloten en dient alle verkeer de voorziene omleiding(en) te volgen