Timing

Waar wordt er op dit moment gewerkt?N13:

In zone 1, 2, 3, en 4 is alleen eenrichtingsverkeer richting Herentals toegelaten. Fietsers worden ter hoogte van zone 4 omgeleid.

 • In zone 1 en 2 tussen Lammerdries en Punt legt Pidpa een nieuwe waterleiding aan. Vanaf april wordt in zone 2 ook gestart met de rioleringswerken. In zone 1 zijn de rioleringswerken voorzien na het zomerbouwverlof.
 • In zone 3 tussen Lammerdries en Neerbuul zijn de rioleringswerken klaar en zijn de voorbereidende werken voor de heraanleg van het fietspad gestart. Het trekken van de fietspaden in beton start op dinsdag 24 april (na zone 4) en duurt normaal tot en met donderdag 26 april.
 • In zone 4 tussen Gerheiden en Neerbuul zijn de rioleringswerken klaar. De heraanleg van het fietspad in beton start donderdag 19 april. Deze werken duren normaal gezien tot en met maandag 23 april.
 • Vanaf begin mei start Agentschap Wegen en Verkeer met het structureel onderhoud van het wegdek in zone 3 en 4.
Zijstraten grondgebied Olen:
 • Kanaalstraat: De riolerings- en wegenwerken zijn ondertussen achter de rug. Hier volgt nog de aanpassing van de grachten en inritten.
 • Sint-Sebastiaanstraat: De riolerings- en wegenwerken zijn achter de rug. De afwerking van de grachten is momenteel lopende.
 • P. Van Lommelstraat: De rioleringswerken in de P. Van Lommelstraat zijn klaar. Enkel de inritten en grachten moeten nog afgewerkt worden.
 • Puntstraat (zijde Geel): De riolerings- en wegenwerken zijn achter de rug. Hier volgt nog de aanpassing van de grachten en inritten.
 • Missestraat: Deze werken zijn half februari gestart. Het gaat om het deel van de Missestraat tussen de Geelseweg en Boskant (t.e.m. de laatste woning). De rioleringswerken zijn klaar. Op dinsdag 17 april wordt de wegenis in beton getrokken. De bewoners ontvangen nog een brief met praktische afspraken over parkeren en toegankelijkheid.Wat brengt 2018?

In 2018 zijn er nog heel wat werken op en rond de N13 gepland. Het volledige project zal vermoedelijk eind 2018 – begin 2019 klaar zijn. Let wel dat bij slecht of koud weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.

Start rioleringswerken in zone 3 (Neerbuul – Lammerdries), 2 (Lammerdries – Velveken) en 1 (Velveken – Punt)
In de tweede helft van februari 2018 starten de rioleringswerken in zone 3 (tussen Neerbuul en Lammerdries). De heraanleg van het fietspad duurt vermoedelijk tot eind april 2018. De rioleringswerken in zone 2 (tussen Lammerdries en Velveken) zijn gepland vanaf april tot het zomerbouwverlof van 2018 (inclusief heraanleg van het fietspad). Na het bouwverlof verplaatsen de rioleringswerken zich naar zone 1, op Geels grondgebied tussen Punt en Velveken.

Structureel onderhoud van het wegdek op de N13 in zone 3 + 4 en zone 1 + 2
Het wegdek van de N13 ligt er al een tijdje slecht bij en dat weegt op het comfort van de automobilisten. Het Agentschap Wegen & Verkeer zal de weg daarom helemaal uitbreken en tot op de fundamenten vernieuwen. Vanaf begin mei 2018 tot het zomerbouwverlof van 2018 zijn zones 3 en 4 (tussen Gerheiden en Lammerdries) aan de beurt. Tijdens dit structureel onderhoud wordt de weg volledig – d.w.z. in beide rijrichtingen – afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de E313 of via de Industrielaan en de Nijverheidsstraat. In het najaar (vermoedelijk vanaf oktober 2018) komen zones 1 en 2 (tussen Punt en Lammerdries) aan bod.

Start riolerings- en wegenwerken Lammerdries industriezone
De werken in Lammerdries ter hoogte van de industriezone zullen vermoedelijk na het zomerbouwverlof starten (van zodra er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk is in zone 1 tussen Velveken en Punt). Op die manier willen we de toegankelijkheid van de industriezone voor de bedrijven, handelaars en leveranciers garanderen en de hinder zoveel mogelijk beperken.Welke werken zijn al achter de rug?


 • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
 • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 
 • In de periode van augustus tot eind 2017 vonden er in verschillende zijstraten op grondgebied Olen werken plaats. Zowel de Kanaalstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Puntstraat als de P. Van Lommelstraat kregen een nieuwe riolering en/of wegdek.
 • Op de N13 werd in zone 2, 3, 4 en 5 de hoofdwaterleiding vervangen. In zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden) is ondertussen ook de aanleg van de nieuwe riolering en de fietspaden klaar.