Timing

Welke werken zijn al achter de rug?

  • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
  • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 

N13 vanaf grens Herentals-Olen tot kruispunt Puntstraat: start 16 augustus tot eind 2017

21 augustus is drinkwatermaatschappij Pidpa gestart met de aanleg van de nieuwe hoofdwaterleiding ter hoogte van de grens Herentals - Olen. De werken schuiven momenteel geleidelijk op richting het kruispunt met de Kanaalstraat (zone 5). De nieuwe waterleiding komt te liggen tussen het fietspad en de rijweg.

Afhankelijk van het resultaat van de waterstalen, kan in de loop van de tweede helft van september gestart worden met de definitieve overkoppeling van de nieuwe waterleiding ter hoogte van het kruispunt N13 - Kanaalstraat. Daarna (vermoedelijk vanaf 9 oktober) verplaatsen de werken door Pidpa zich naar het kruispunt met de Puntstraat en wordt er verder gewerkt richting de Kanaalstraat (zone 4).  Aannemer Deckx zal tegelijkertijd starten met de aanleg van de nieuwe riolering in zone 5 (N13 vanaf grens Herentals richting Kanaalstraat).

Kanaalstraat: start 16 augustus 2017 (duur +/- 10 weken)

De riolerings- en wegenwerken zijn ondertussen achter de rug. Hier rest nog de latere aanpassing van de grachten.


Sint-Sebastiaanstraat: start 22 augustus 2017 (duur +/- 10 weken)

In de Sint-Sebastiaanstraat zijn de werken gestart op 22 augustus. De werken duren in totaal maximum 10 weken. Het wegdek werd tot net voor de Kanaalstraat volledig opgebroken. De aannemer is momenteel bezig met de aanleg van de riolering en het maken van de nieuwe huisaansluitingen. Er wordt gewerkt vanaf de Geelseweg richting de Kanaalstraat. De heraanleg van de weg is voorzien in oktober. Let wel dat bij slecht weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.


In de Sint-Sebastiaanstraat werden de fietspaden ondertussen heraangelegd.


Puntstraat: start 20 september 2017 (duur +/- 4 weken)

Vanaf woensdag 20 september start aannemer Deckx met de rioleringswerken in de Puntstraat (zijde Olen tussen Geelseweg en Neerbuul). Deze werken duren in totaal +/- 4 weken. De nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering in Neerbuul. Hierdoor wordt het kruispunt Neerbuul-Geelsweg vanaf 20 september gedurende 4 weken afgesloten voor het verkeer. Het verkeer komende uit Neerbuul wordt via de Puntstraat (zijde Geel) omgeleid richting de Geelseweg.   

 
Verdere planning werken N13 

Door het uitstel van de hoofdwerken werd de planning met de aannemer herbekeken. De nieuwe timing en fasering worden zo snel mogelijk aangevuld. Tot dusver wordt aangenomen dat alle wegenis-, riolerings- en nutswerken hun einde kennen in het voorjaar van 2019.

28 september wordt opnieuw een infoavond georganiseerd voor alle omwonenden langs de N13 en zijstraten.