Timing


De werken worden in fasen uitgevoerd om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. Dankzij deze werkwijze (in fasen) zullen bewoners nooit twee jaar lang hinder voor hun deur hebben.

In onderstaande tabel zie je links de zones en rechts de fasen. Zo kan je zien wanneer (in welke fasen) het stuk N13 waar jij woont/werkt aan de beurt is. Door het uitlopen van de administratieve procedure moesten we de planning met de aannemer herbekijken. De nieuwe timing wordt zo snel mogelijk aangevuld. Hou er wel rekening mee dat de planning gedurende het verloop van de werken nog kan wijzigen door bijvoorbeeld slecht weer.

Welke werken zijn al achter de rug?

  • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
  • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 

N13 vanaf grens Herentals-Olen tot kruispunt Puntstraat: start 16 augustus tot eind 2017

Vanaf woensdag 16 augustus wordt in zone 5 (grens Herentals-Olen tot Gerheiden) één rijstrook van de N13 afgeslotenHet verkeer kan dan enkel nog vanuit Geel in de richting van Herentals over de N13.

Gebruik je de gewestweg (ook) in de omgekeerde richting, vanuit Herentals richting Geel? Dan zal jouw vaste rijroute minstens een jaar via een omleiding verlopen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat

Hoofdaannemer Deckx start vanaf 16 augustus met het rooien van de bomen langs de N13 vanaf de grens met Herentals-Olen en zal zo verder opschuiven richting Geel. Omwille van de veiligheid zal er ter hoogte van de rooiwerken gewerkt worden met mobiele verkeerslichten. Bij het vallen van de bomen wordt het verkeer korte tijd onderbroken.

Vanaf 21 augustus start drinkwatermaatschappij Pidpa met de aanleg van de nieuwe hoofdwaterleiding. Deze werken starten ter hoogte van de grens Herentals - Olen en schuiven zo geleidelijk op richting het kruispunt met de Kanaalstraat (zone 5). Daarna verplaatsen de werken zich naar het kruispunt met de Puntstraat en wordt er verder gewerkt richting de Kanaalstraat (zone 4). De nieuwe waterleiding komt te liggen tussen het fietspad en de rijweg. Eind november - begin december is ter hoogte van het kruispunt N13 - Kanaalstraat de definitieve overkoppeling van de nieuwe waterleiding voorzien.

Kanaalstraat en Sint-Sebastiaanstraat:
start half augustus 2017 

Vanaf 16 augustus start aannemer Deckx in de Kanaalstraat. De werken duren in totaal maximum 10 weken. Eerst wordt het wegdek in de Kanaalstraat volledig opgebroken. De week erna start de aannemer met de aanleg van de riolering en het maken van de nieuwe huisaansluitingen. De rioleringswerken starten ter hoogte van de Geelseweg en schuiven vervolgens op richting Sint-Sebastiaanstraat. Wanneer alles vlot verloopt, kan begin september al gestart worden met de heraanleg van de weg. 

In de Sint-Sebastiaanstraat starten de werken vanaf 22 augustus. De werken duren in totaal maximum 10 weken. Eerst wordt het wegdek in de Sint-Sebastiaanstraat tot net voor de Kanaalstraat volledig opgebroken. De week erna start de aannemer met de aanleg van de riolering en het maken van de nieuwe huisaansluitingen. Hier zal gewerkt worden vanaf de Geelseweg richting de Kanaalstraat. De heraanleg van de weg is voorzien in oktober. Let wel dat bij slecht weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.

De bewoners van de Kanaalstraat en Sint-Sebastiaanstraat ontvangen binnenkort nog een infobrief met meer details over de concrete planning en een uitnodiging voor een infoavond.
 
Verdere planning werken N13: 

Door het uitstel van de hoofdwerken werd de planning met de aannemer herbekeken. De nieuwe timing en fasering wordt zo snel mogelijk aangevuld. In september organiseren we opnieuw een infoavond voor alle omwonenden.