Timing

Welke werken zijn al achter de rug?

  • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
  • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 
  • Riolerings- en wegenwerken Punstraat (zijde bowling).

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Klik op de kaart voor een vergroting.

N13: zone 2 + 3 (tussen Neerbuul & Tweemolenstraat) en zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden)
Vanaf 9/10 breidt de werkzone op de N13 uit en vergroot de zone waarin alleen eenrichtingsverkeer richting Herentals is toegelaten. Fietsers worden ter hoogte van zone 5 omgeleid via het jaagpad.

  • In zone 2 + 3 tussen Neerbuul en de Tweemolenstraat (= straat van de autokeuring / rijschool) legt Pidpa een nieuwe waterleiding aan. 
  • Tegelijkertijd wordt in zone 5 tussen Gerheze en Gerheiden gestart met de aanleg van de riolering langs de noordzijde van de N13. 
  • In de week van 20/11 wordt normaal gezien gestart met de heraanleg van het fietspad langs beiden kanten op de Geelseweg vanaf de grens met Herentals tot de Sint-Sebastiaanstraat.


Kanaalstraat: start 16 augustus 2017 (duur +/- 10 weken)

De riolerings- en wegenwerken zijn ondertussen achter de rug. Hier rest nog de latere aanpassing van de grachten.
 

Sint-Sebastiaanstraat: start 22 augustus 2017 (duur +/- 10 weken)

De rioleringswerken zijn achter de rug. Ook de onderlaag asfalt werd reeds aangelegd. De aanleg van de toplaag volgt weldra. Let wel dat bij slecht weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.
 
P. Van Lommelstraat: start 6 november 2017 (duur +/- 4 weken)
 
Vanaf maandag 6/11 starten de rioleringswerken in de P. Van Lommelstraat en is de doorgang beperkt. Het kruispunt Sluizenweg – P. Van Lommelstraat werd afgelopen week reeds afgesloten met betonblokken omwille van het toenemend sluipverkeer in Gerheze, Draaivennen en de tussenliggende straten. De P. Van Lommelstraat wordt vermoedelijk eind november opnieuw opengesteld voor het verkeer (na de rioleringswerken en na openstelling van Doffen).
 
Puntstraat (zijde Geel): start 11 november 2017 (duur +/- 4 weken)

Op vrijdag 10/11 zijn de wegen- en rioleringswerken in de Puntstraat (zijde Geel) gestart. Eerst wordt het wegdek opgebroken. Nadien volgt de aanleg van de riolering en het maken van de nieuwe huisaansluitingen. De werken duren +/-4 weken.