Timing

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Klik op de kaart voor een vergroting.


N13: 

In zone 2, 3, 4 en 5 is alleen eenrichtingsverkeer richting Herentals toegelaten. Fietsers worden ter hoogte van zone 4 en 5 omgeleid.

 • In zone 2 + 3 tussen Neerbuul en de Tweemolenstraat (= straat van de autokeuring / rijschool) legt Pidpa een nieuwe waterleiding aan. 
 • In zone 4 tussen Gerheiden en Neerbuul wordt langs de noordzijde van de N13 riolering aangelegd. 
 • In zone 5 tussen grens Herentals en Gerheiden zijn de rioleringswerken klaar en worden de opritten en bermen afgewerkt.
Half januari wordt in zone 1, het stuk N13 op Geels grondgebied tussen Punt en Velveken,  gestart met de werken. Eerst zijn opnieuw de nutsmaatschappijen aan de beurt (met o.a. vernieuwing van de waterleiding). Dit betekent dat er vanaf half januari 2018 in deze zone éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd (de exacte ingangsdatum volgt nog). De nutsmaatschappijen hebben in deze zone een 3-tal maanden werk. Later volgen dan nog de rioleringswerken.


Zijstraten grondgebied Olen:
 • Kanaalstraat: De riolerings- en wegenwerken zijn ondertussen achter de rug. Hier volgt later nog de aanpassing van de grachten.
 • Sint-Sebastiaanstraat: De rioleringswerken zijn achter de rug. Ook de onderlaag asfalt werd reeds aangelegd. De aanleg van de toplaag volgt weldra. Let wel dat bij slecht weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.
 • P. Van Lommelstraat: Sinds maandag 6/11 zijn de rioleringswerken in de P. Van Lommelstraat gestart en is de doorgang beperkt. 
 • Puntstraat (zijde Geel): Op 28/11 zijn de wegen- en rioleringswerken in de Puntstraat (zijde Geel) gestart. Eerst wordt het wegdek opgebroken. Nadien volgt de aanleg van de riolering en het maken van de nieuwe huisaansluitingen. De rioleringswerken duren +/-4 weken.Wat brengt 2018?

In 2018 zijn er nog heel wat werken op en rond de N13 gepland. Het volledige project zal vermoedelijk eind 2018 – begin 2019 klaar zijn. Let wel dat bij slecht of koud weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.

Start rioleringswerken in zone 3 (Neerbuul – Lammerdries), 2 (Lammerdries – Velveken) en 1 (Velveken – Punt)
In februari 2018 starten de rioleringswerken in zone 3 (tussen Neerbuul en Lammerdries). De heraanleg van het fietspad duurt vermoedelijk tot eind maart 2018. De rioleringswerken in zone 2 (tussen Lammerdries en Velveken) zijn gepland vanaf mei tot het zomerbouwverlof van 2018 (inclusief heraanleg van het fietspad). Na het bouwverlof verplaatsen de rioleringswerken zich naar zone 1, op Geels grondgebied tussen Punt en Velveken.

Structureel onderhoud van het wegdek op de N13 in zone 3 + 4 en zone 1 + 2
Het wegdek van de N13 ligt er al een tijdje slecht bij en dat weegt op het comfort van de automobilisten. Het Agentschap Wegen & Verkeer zal de weg daarom helemaal uitbreken en tot op de fundamenten vernieuwen. Vanaf april 2018 tot het zomerbouwverlof van 2018 zijn zones 3 en 4 (tussen Gerheiden en Lammerdries) aan de beurt. Tijdens dit structureel onderhoud wordt de weg volledig – d.w.z. in beide rijrichtingen – afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de E313 of via de Industrielaan en de Nijverheidsstraat. In het najaar (vermoedelijk vanaf oktober 2018) komen zones 1 en 2 (tussen Punt en Lammerdries) aan bod.

Start riolerings- en wegenwerken Lammerdries industriezone
De werken in Lammerdries ter hoogte van de industriezone zijn van april tot het zomerbouwverlof 2018 ingepland. Deze werken zullen pas starten van zodra er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk is in zone 1 tussen Velveken en Punt. Op die manier willen we de toegankelijkheid van de industriezone voor de bedrijven, handelaars en leveranciers garanderen en de hinder zoveel mogelijk beperken.Welke werken zijn al achter de rug?

 • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
 • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 
 • In de periode van augustus tot eind 2017 vonden er in verschillende zijstraten op grondgebied Olen werken plaats. Zowel de Kanaalstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Puntstraat als de P. Van Lommelstraat kregen een nieuwe riolering en/of wegdek.
 • Op de N13 werd in zone 2, 3, 4 en 5 de hoofdwaterleiding vervangen. In zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden) is ondertussen ook de aanleg van de nieuwe riolering en de fietspaden klaar.